Demoqrafik böhran nədir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Əhalinin təbii artımının cox az olduğu olkələrdə əhalinin gocalması baş verir ki, bu da demoqrafik böhran adlanır. Bu proses əsasən inkişaf etmiş ölkələr üçün xarakterikdir. Buna sosial vəziyyətin yaxşı olması, elmin və səhiyyənin yüksək inkişafı, gec evlənmələr, boşanma hallarının çox olması və s. səbəb ola bilər.Bu proses olkədə əmək ehtiyatlarının çatışmamasına, emiqrasiyanın artmasına cəbəb ola bilər.

Yaponiya, Almaniya və s. kimi ölkələrdə gəlirlərinin əvvəlki həddə saxlanılması üçün xarici işçi qüvvəsinə ehtiyac var. Yaşlanan əhalinin pensiyalarını miqrant işçilərin vergi ödəmələri ilə kompensasiya edirlər.

0 points