Deflyasiya nədir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Küləyin fəaliyyəti üfləmə, yonma, aparma və çökdürmədən ibarətdir.

Küləyin üfürücü fəaliyyətinə deflyasiya deyilir. Bu zaman fiziki aşınma nəticəsində hazırlanan aşınma məhsullarını külək götürərək uzaq məsafələrə aparır.

Bakıda bu hadisə çox yaxşı müşahidə olunur. Çox isti havadan sonra xəzri əsdikdə külək böyük miqdarda toz və qumu özü ilə aparır sonrakı günlərdə isə külək əssə də toz olmur. Daha geniş miqyasda bu hadisələri səhralarda müşahidə etmək mümkündür.

0 points