Çayın yaranmasına ən çox təsir edən amil nədir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Özünün axdığı çuxurla daim axan suya çay deyilir. Çay hidrosferin mühüm tərkib hissələrindən biridir. Çayın yaranmasına təsir edən  səbəblər çoxdur, ancaq ən əsası rütubət və meyilliliyin olmasıdır. Əgər ərazidə rütubət cox və meyillilik yüksəkdirsə orada sıx çay şəbəkəsi yaranacaq. Əgər rütubət çox, ancaq ərazi meylli deyilsə o zaman çay yarana bilmız və yaxud ərazi quraqdırsa, o halda yenə də çay yarana bilməz.

Bundan başqa meyilliliyin çox olması çayın axım sürətinə, çay dərəsinin quruluşuna vəs.-ə də təsir göstərir.

0 points