Çay əsasən Azərbaycanın hansı hissəsində becərilir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Azərbarcanda çay əsasən cənub rayonlarda : Masallı, Lənkaran, Astara rayonlarında becərilir. Bundan əlavə Zaqatala rayonunda da müəyyən miqdar çay əkinləri var. İlk olaraq 1912-ci ildə Lənkəranda çay əkməyə başlanılıb,1939-cu ildə isə burada ilk çay zavodu tikilib.

1980-cı illərdə Azərbaycanda çay istehsalı maksimal həddə çatmış və onlarla çay zavodu fəaliyyət göstərirdi. Hazırda Azərbaycanda çay istehsalı aşağı düşmüşdür.

Azərbaycan Respublikası çaya olan tələbatının çox az hissəsini öz daxili istehsalı hesabına ödəyir.

0 points