Canlı aləmin həyatında suyun əhəmiyyəti nədir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Su canlıların həyatında oksigendən sonra gələn ən vacib maddədir. Təbiətin rəngarəngliyi və gözəlliyi üçün biz suyun varlığına borcuyuq. Canlı orqanizmlərin çox hissəsini su təşkil edir. Canlıların yaşaması üçün suyun nə qədər əhəmiyyətli olmasına baxaq, insan qidasız 40 gün və bəlkədə daha çox yaşaya bilər, ancaq susuz 3 gün qala bilər.

Bütün canlılar da belədir, nə qədər suzuzluğa dözümlü  canlı olursa olsun təmamən susuz yaşaya bilməz. Ən çox suya dözümlü heyvan sayılan dəvə uzun müddət susuz qaldıqda bir dəfəyə 200 ltirdən çox su içir.

Yer üzərində suyun çox olmasına baxmayaraq içmək üçün suyun çox az olduğunu nəzərə alsaq onun hər damlasının bizim və ya canlı aləmin varlığı üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu başa düşərik.

0 points