Amur çayı hansı hövzəyə aiddir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Uzunluğu 2824 km olan Amur çayı Sakit okean hövzəsinə aiddir. Amur üç ölkə ərazisindən axır Rusiya, Çin, Monqolustan. Çay Oxot dənizinə tökülür. Çayın adı tunqus-mancuriya dilində "amar" və "damur" sözlərindən götürülüb mənası "böyük çay" deməkdir.

Amur hövzəsində nisbətən quraq ərazilərdə, əsasən cənub qərbində yağıntının miqdarı 250-300 mm, cənub şərqində isə 750 mm yağıntı düşür. Amur çayına aşağıdakı qollar tökülür: Zeya, Bureya, Sunqari, Ussuri və s. Amur çayı Şərqi Asiyanın mülayim qurşağında yerləşir. Çayın hövzəsi 4 fiziki coğrafi zonaya ayrılır. Meşə, meşəçöl, çöl, yarımsəhra.

0 points