Asiyanın ən uzun çayı hansıdır?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Kunlun dağlarının cənub sərqindən başlanıb Şərqi Çin dənizinə qədər 5800km-dən çox uzunluğa malik olan bu cay Yantsızı çayıdır. Çin ərazisindən axır. Musson rejimlidir. Daşqınlar əsasən yay aylarında musson yğışları və buzlaqlqrın əridiyi dövrdə baş verir.

Çay mənsəbində delta əmələ gətirir. Gəmiçilik üçün əhəmiyyətlidir. Yantsızı çayının mınsəbi Çinin ən qədim məskunlaşmış ərazilərindəndir. Hidroenerji əhəmiyyəti yüksəkdir.

0 points