Bulon-Sür-Mer şəhəri hansı ölkədədir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Fransanın O-de-Frans bölgəsində yerləşən səhərdir. Pa-de Kale boğazı sahilində, yerləşən bu şəhər Fransanın ikinci sərnişin dəniz limanı olub, Parislə sürətli dəmiryolu əlaqəsi var. Şəhər eramızdan əvvəl I əsrdə meydana gəlmişdir. Əsas memarlıq abidələri: XIII əsrdə tikilmiş olan qəsr (1825-ci ildən burada rəssamlıq muzeyi fəaliyyət göstərir) , gözətçi qülləsi, müqəddəs Nikolay kilisəsi və s. ibarətdir. Iqtisadiyyatı əsasən balıq və balıq məhsulları emalı və ticarətindən, gəmiqayırma, ferromaqnit ərintiləri, telefon və ofis avadanlıqları istehsalı təşkil edir.

0 points