Qdansk şəhəri hansı ölkədədir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Qdansk şəhəri Polşa Respublikasının şimalında Baltik dənizi sahilində yerləşən böyük liman şəhəridir.

İqlimi rütubətli mülayim dəniz iqlimidir. Yay isti qış nisbətən soyuq keçir.

Qdansk ölkənin mühüm liman şəhəri olmaqla bərabər həmdə iri sənaye, əsasən də neft emalı zavodları və maşınqayırma (gəmiqayırma və gəmitəmiri) mərkəzidir. Bunlardan əlavə yerli əhəmiyyətli kəhraba (dünyada olan kəhraba yataqlarının çox hissəsi  Baltik dənizi sahillərində olduğuna görə) istehsalı da mühüm yer tutur.

0 points