Buğda nədir?

Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Buğda ərzaq bitkisi olub qırtıckimilər fəsiləsinə daxildir. Saçaqlı köklərə və uzun, sünbüllü saplağa malik birillik ot bitkisidir. Dünyada ən çox yetişdirilən bitki növü olub 70-dən çox ölkədə becərilir.

22 botaniki növü olan buğdanın ən çox iki növü; yumşaq və bərk buğda növləri geniş yayılmışdir. Düıyada əkilib becərilən ilk bitki olan buğda eramızdan əvvəl 9-cu minilliklərdən qərbi Asiyada yetişdirilməyə başlanmışdır. İqlim şəraitinə az tələbkar olduğuna görə onu tropik subtropik və mülayım qurşağın demək olarki, hər yerində yetişdirirlər.

Buğda istehsalına görə Cin dünyada 1-ci yeri tutur.

İxracatına görə isə ABŞ, Kanada, Avstraliya, Fransa, Argentina öndə gedir. Əsasən çöl və meşəçöl zonasında çox məhsuldarlığa malik olur.

0 points