Bırranqa dağları hansı yarımadada yerləşir?

Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Rusiya Federsiyasının Şərqi Sibir və Krasnoyarsk diyarında Taymır yarımadasında olan dağ sistemidir.

Bırranqa dağları planetin ən şimalda olan dağ sistemidir. Uzunluğu 1100 km olan dağ sisteminin hündürlüyü 250-400 m-ə çatan bir-birinə paralel konusşəkilli dağlardan və platolardan ibarətdir.

Dağları bir-birindən alçaq təpəliklər və dərin kanyonlar ayırır. Dağları ilk dəfə 1736-cı ildə Vasili Pronçişevin rəhbərliyi ilə Böyük Şimal ekspedisiyası tərəfindən kəşf edilmişdir.

0 points