Bosfor boğazı hansı dənizlər arasındadır?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

İstambul şəhərini iki yerə bölən bu boğaz Qara və Mərmərə dənizlərini birləşdirir. Boğazın uzunluğu 30 km, eni maksimal 3700 metr və ən az yerində isə 700 metrə bərabərdir. Boğazın 7600 il bundan əvvəl yarandığı güman edilir. 

Ondan əvvəl iki dəniz bir birindən ayrı olmuşdur. Axrıncı buzlaşma dövründən sonra buzlaqlar əriyərək hər iki dənizin suyunu artırmış və Bosfor boğazı meydana gəlmişdir. Boğazın hər iki dənizin sahil ölkələri üçün böyük əhəmiyyəti vardır.

0 points