Bermud adaları haqqında nə bilirsiniz?

Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Bermud adaları Atlantik okeanının şimal qərbində yerləşən adalar qrupudur. Mənşəyinə görə mərcan adaları olan adalar qrupunda irili xırdalı 181 ada var. Bunlardan 10 ada bir-biri ilə körpülər vasitəsi ilə birləşmişdir. Adalar dəniz yollarının üzərində yerləşir. Paytaxtı Hamilton şəhəridir.

İlk dəfə adaları İspan dənizçisi Xuan Bermudes 1503-cü ildə kəşf etmişdir və oranı Şeytan adası adlandırmışdır. Adalar sonralar onun şərəfinə Bermud adlandırılmışdır. Adalar haqqında söylənilən müammalı hadisələr: oradan keçən gəmilərin yox olması və tapılarkən içəridə heç kimin olmaması, təyyarələrln oradan keçərkən idarəetmə sisteminin pozulması və s. buranı sirli bir dünyaya çevirmişdir.

0 points