İrlandiya adasında neçə dövlət var?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Atlantik okeanında yerləşən bu ada böyüklüyünə görə Avropanın 3-cü (Böyük Britaniya və İslandiyadan sonra) adasıdır. Adada iki dövlət yerləşir, İrlandiya Respublikası və Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığına daxil olan Şimali İrlandiya. Sərhəd bu ölkələrin dövlət sərhədi boyunca keçir.

Ada qərbdən İrland dənizi və həmçinin Müqəddəs Georgi və şimal boğazları, qərb, şimal və cənubdan isə Atlantik okeanı ilə əhatə olunmuşdur. İrlandiya adası Böyük Britaniyadan Müqəddəs Georgi boğazı vasitəsi ilə ayrılır.

0 points