Bafa gölü hansı ölkədədir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Bafa gölü Türkiyə ərazisində yerləşir. Göl Böyük Məndərəs çayının dərəsində, Egey dənizinin sahilindədir.

Bafa gölünün sahəsi 65 km-dir. Göl vaxtilə Egey dənizinin bir hissəsi olub çayın gətirdiyi çöküntülərin toplanması və delta formalaşması nəticəsində dənizdən ayrılmışdır. Hazırda çayla gölü kanal birləşdirir.

1985-ci ildə göl sahilində olan əkinçilik sahələrini daşqınlardan qorumaq üçün çayın qabağında bənd tikilmişdir. Gölün ən dərin yeri 25 m, orta dərinliyi isə 5 m-ə bərabərdir. Göldən suvarmada, rekerasiya məqsədi ilə və balıq ovlamaq öçün istifadə olunur.

0 points