Axmaz nədir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Adətən meandrlı çaylarda axın sürəti artdığı zaman və ya daşqınlar zamanı çay dərəni düzünə kəsib keçir. Bu zaman köhnə yataqda, yəni, meandrın əyilmiş hissəsində su qalır və əsas yataqdan ayrılararaq axmazları əmələ gətirir. Müəyyən vaxt keçdikdən sonra axmazlar əsas çayla əlaqəni təmamilə kəsərək axmaz göllərə və ya təmamilə quruyub şoranlıqlara çevrilirlər.

Belə çay dərəsina Mərkəzi Asiyada köhnə çay yatağında yaranmış olan Uzbay gölünü (uzunluğu 550 km), Azərbaycanda olan Sarısu, Ağgöl, Hacıqabul və s. kimi gölləri misal göstərə bilərik.

0 points