Eyr gölü hansı ölkədədir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Eyr gölü Avstraliyanın ən böyük gölü olmaqla, həm də onun ən alçaq nöqtəsi sayılır. Sahəsi fəsillərdən asılı olaraq dəyişə bilir. Yağışlı dövrdə göl su ilə dolduğu zaman ən böyük sahəyə malik olur. Eyr gölü dəniz səviyyəsindən 16 metr aşağıda yerləşir. Çox az hallarda dəniz səviyyəsindən 9 metr aşağıya qədər dola bilir. Sahəsi 9500 kv. kilometrə, orta dərinliyi 1.5 metrə bərabərdir.

İki hissədən ibarətdir, böyük şimal hissə (Eyt-Hort) və balaca cənub hissə (Eyr-Cayt). Gölün adı onu kəşf etmiş ingilis səyyahı Edvard Con Eyrin şərəfinə Eyr adlandırılmışdır.

0 points
Aliyə Vəliyeva answered

Amerika

0 points