Atoll nədir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Tropik sularda (okean və dənizlərdə) mərcanların üst-üstə toplanması nəticəsində adalar əmələ gəlir.

Mərcanlar isti duzlı sularda daha yaxşı inkişaf etdiklərinə görə Sakit okeanda və Hind okeanında bu tip adalara daha çox rast gəlinir.

Mərcanlar suyun çox dərin hissəsində yaşaya bilmirlər ona görə də onlar sualtı vulkanların üzərində yığılaraq dairəvi şəkildə adalar yaradırlar ki, bunlara atoll deyilir.

Atolların orta hissələrində Laqun göllər olur. Maldiv, Polineziya, mikroneziya və s.-ni misal göstərə bilərik.

0 points