Atmosferə su necə daxil olur?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Suyun maye halından qaz halına keçməsi prosesi buxarlanma adlanır və su atmosferə bu yolla, yəni, səthdən buxarlanma nəticəsində, vulkan püskürməsi nəticəsində, bitkilərin transpirasiyası (bitkinin torpaqdan sorduğu suları yarpaqları ilə buxarlandırması prosessinə transpirasiya deyilir)zamanı, heyvanlar tənəffüsü və tərləməsi zamanı daxil olur.

Bunlardan ən çox səthdən buxarlanma zamanı daxil olur. Su səthi üzərindən buxarlanma daha çox olduğuna görə, xüsusilə tropik ehliklərdə atmosferə daha çox su buxarı daxil olur. Atmosferdə ən az su buxarının olduğu yer isə tropik səhralardır, bunun səbəbi isə səthdə suyun olmamasıdır.

0 points