Apo vulkanı haradadır?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Flippin adalarının ən yüksək nöktəsi olan (2954m) Apo vulkanı Mindanao adasında yerləşir. Vulkan Apo milli parkının ərazisindədir. Vulkanın zirvəsində 500 m diametrə malik olan Benado gölü yerləşir.

Hal hazırda vulkan solfatar mərhələsindədir. Solfatar mərhələsi püskürmə dayandıqdan sonrakı mərhələlərindən biridir beləki, bu mərhələlərdə vulkan uzun müddət temperaturunu saxlayır və bununla birlikdə müxtəlif qazlar, buxar və ya su buraxır. Qazların tərkibindən və suyun miqdarından asılı olaraq bu hadisələr bir neçə mərhələyə ayrılır. Bunlar Fumarol, solfatar, mofett, termal bulaqlar adlanır. 

0 points