Amundsen dağı harada yerləşir?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Amundsen dağı  Antarktida materikində yerləşir. Dağ marerikin Şərqi Antarktida  hissəsində olan Uliks torpağı ərazisinin qərbində, Deman buzlağının şərqindədir. Proterozoy yaşlı süxurlardan ibarətdir. Əvvəllər burada buz qatının daha qalın olduğu düşünülür.

İlk dəfə bu dağı Avstraliya Antraktida ekspedisiyası zamanı kəşf etmişlər. Dağın adını ekspedisiyanın rəbəri Duqlas Mouson Norveçli qütb tədqiqatçısı Roal Amundsenin şərəfinə Amundsen adlandırmışdır. Dağın hündürlüyü 1445m-ə bərabərdir.

0 points