Zaqros dağları haradadır?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Zaqros dağlarl Cənub Qərbi Asiyada İranla İraq sərhəddində yerləşir. Dağlar Kürdüstan vilayətindən başlanır Hörmüz boğazına qədər 1 500 km-ə qədər uzanır.

Zaqros dağlarının ən hündür yeri Dena zirvəsidir. Alp-Himalay qırışıqlığına aid olan dağ sistemidir. 

Zaqros dağlarının ətəklərində əsasən dağ səhra landşaftı formalaşmışdır. Dağın orta qurşaqları rütubətin nisbətən çox olduğuna görə seyrək meşə və meşələrlə, yüksək qurşaqlar isə alp çəmənləri ilə örtülüdür. Deyilənə görə ilk dəfə keçiləri məhz Zaqros dağlarında əhliləşdirmişdilər.

0 points