Almaniyanın dövlət quruluşu haqqında nə bilirsiniz?

Coğrafiya Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Federativ Respublika dövlət quruluşuna malik olan Almaniyanın qanunverici hakimiyyəti Federal Bundestaqa, icraedici hakimiyyət isə Federal Kanslerə mənsubdur.

Alman Federal Bundestaqı (bund-"birlik, federasiya" və Taq və ya Tanq "görüş, doplantı") xalq nümayəndəliyinin təkpalatalı orqanıdır. Bundestaq 1949-cu ildə Almaniya yeni kanstitusiya qəbul etdikdən sonra fəaliyyətdədir. Əvvəllər Federal alman parlamentinin sessiyaları Bonnda keçirilirdi.1999-cu ildən reyxstaq binasına köçürülüb. Bundestaqa ölkə əhalisinin içərisindən dörd il müddətinə olmaqla 631 nümayəndə seçilir. Deputatlar gizli səsvermə yolu ilə seçilir. Federal Bundestaqın əsas vəzivəsi qanun qəbul edmək, Federal Kansleri seçmək, onun fəaliyyətinə nəzarət etmək, parlament iclaslarının əsas qanunlarının nizamlanmasını həyata keçirmək, hər hansı bir sahə ekspertlərinin siyasi iradəsi və biliklərini koordinasiya etməkdir. Bu xarici siyasət nazirliyindən maliyə nazirliyinə kimi bütün nazirliklərə şamil edilir. Ölkənin hər bir vətəndaşı ərizə ilə ərizə komitəsinə müraciət etmək hüququna malikdir. 

 Federal Kansler-Almaniya Federal hökumətinin sədri olub onun səlahiyyətinə Federal nazirləri seçmək, vəzivəyə təyin etmək  və ya vəzifədən azad edilməsi üçün təklif vermək, neçə nazir olacağını və onların fəaliyyət sahəsini təyin edir. Hazırda Federal Kansler Xristian Demokratik İttifaqının Lideri Angela Merkeldir.

0 points
elmir elmire answered

peyser

0 points