13 rəqəmi niyə uğursuz sayılır?

Cavabla

Cavabı yazmaq üçün buraya klikləyin

Tornado answered

Əfsanəyə görə işıq və gözəllik tanrısı Baldr verdiyi ziyafətdə 12 nəfər qonaq çağrılmışdır. Yalan tanrısı Loki qonaq çağrılmadığı halda 13-cu nəfər olaraq ziyafətə getmək istəyir. Yaranan mübahisədə Loki Baldrı öldürür.

Bu xristian din adamları tərəfindən Hz.İsanın son yeməyinə uyğunlaşdırılıb. Bu uyğunlaşdırılmada Baldrın yerində Hz.İsa, Lokinin yerində isə Yəhuda təsvir olunub. Bu yeməkdən 24 saat sonra Hz.İsa çarmaxa çəkilərək öldürülür. Xristiyanlarda qonaqlığa 13 insanın gəlməsi yaxşı sayılmır.

Bundan başqa fikirlərdə var. Məsələn: Səlahəddin Əyyubi Səlib yürüşlərinin 13-də xristianları məğlub edib, Hz.Məhəmməd miladi təqvimə görə 571-ci (5+7+1=13) ildə doğulub və s. Xristian dünyasında bu rəqəm nəsdir və buna görədə bəzi otellərdə, təyyarələrdə, məzillərdə 13 rəqəmi yoxdur.

0 points