Tuna Bulgar devleti ne zaman kurulmuştur?

Tarih Cevapla

Cevaplamak için buraya tıklayınız

Elvin Namazov answered

Tuna Bulgar Devleti Balkanlarda bu günki Bulgaristan topraklarında kurulmuş olan bir Türk devletidir. Fakat Hristianlığın kabulu ile Tunadan göçüp yerleşen Bulgar boyları slavlaşarak ismi Türk olan fakat cismi Slav yeni bir milletin temellerini attılar.

Büyük Bulgar Kağanlığının dağılması ile Bulgar boyları bölünmeye başladı. Bulgarların bir kısmı Batbayan önderliyinde Hazarlara tabi oldular. Fakat Asparuh han önderliyindeki bazı Bulgar boylarıbuna karşı çıktı ve göç etme kararı alındı. Bazı slav boylarıda onlar ile beraber Tuna Havzasına göç ettiler. Burada Bizansa karşı zafer kazanan  Asparuh Han 679 yılında  yeni bir devlet kurdu. Göçeden Bulgar topluluğu yerleştikleri yerin adıyla "Tuna Bulgarları" olarak isimlendirildiler. Devlet içinde slav kökenli ahali hatırı sayılır derecede olsa da, yönetim Bulgar boylarının beylerinde idi.

0 points