Truva savaşı hakkında ne biliyorsunuz?

Tarih Cevapla

Cevaplamak için buraya tıklayınız

Elvin Namazov answered

Truva savaşı Anadoludaki sonuncu Truva kent medeniyeti ile antik Yunan kentleri arasında olmuş bir savaştır. Savaş hakkında çağdaş tarihimize en önemli bilgiyi Homeros vermiştir. Onun "İlyada" eserinde savaş tüm ayrıntıları ile anlatılmaktadır.

M.ö 2000 li yıllarda Anadolu coğrafyasında Hitit imparatorluğu hüküm sürmekteydi. Hitit kralına ait metinlerde Truva kentinden bahsedilmektedir. İlginç olansa şehrin yeni bulunan mührünün antik Yunanca değilde Anadolu medenieytlerinden birine ait olmasıydı. Bu Truvanın Yunan kolonisi deyil Anadolu kent devleti olma ihtimalini kuvvetlendiriyor.

"İlyada" ya dayanarak savaş sebebinin Truva kralının oğlu Parisin Sparta kralı Menelaosun karısı güzel Heleni kaçırması olduğunu düşünsek de savaş tamamen ticaret üstünlük kurmak içindi.  Mykenai krallığı Antik Yunanistanın en güçlü kentiydi ve Anadoludaki Truva kentiyle ticari rekabet içindeydi. 

Savaş Yunanlıların  "Truva atı" taktiği ile Truva kentini ele geçirmesi ile sonuçlanmıştır. Ünlü kahraman Akhillesin bu savaşta öldürüldüğü söylenir ("İlyada").

0 points