Tolunoğulları devleti hangi ülke arazisinde kurulmuştur?

Tarih Cevapla

Cevaplamak için buraya tıklayınız

Elvin Namazov answered

Tolunoğulları devleti Türklerin İslamiyeti kabul ettikten sonra ilk kurdukları devletlerden biri olarak kabul edilir. Tolunoğulları Mısır topraklarında kurulmuş Abbasiler devletinin zayıflaması ile Suriye, Filistini elegeçirerek Fırat nehrine kadar olan araziyi devletlerinin idaresi altına almışlar. Devletin kurucusu Tolun adındaki bir Türkün oğlu olan Ahmet ibn Tolundur. Bir kaynağa  göre Ahmet ibn Tolun memlükdür (köle asker) ve halife ile arası bozulduğu için Mısıra giderek hakimiyyet kurmuştur.

Ahmet ibn Tolun Bizansa ve Abbasilere karşı mücadele etmiştir. Bizansın saldrılarına İslamiyet adına karşılık vererek galibiyet kazanmıştır. Abbasilere karşı Hilafet makamını Mısıra taşımaya çalışmışsa da başarılı olamamıştır. Ahmet ibn Tolunun ölümünden sonra devlet zayıflamış ve Abbasilere bağlı yine bir Türk komutanın eliyle yıkılmıştır.

0 points