Sümerler dünya medeniyetine hangi alanlarda katkıda bulunmuşlar?

Cevapla

Cevaplamak için buraya tıklayınız

Elvin Namazov answered

Sümerler millatan önce VI asırda Orta veyahut Batı Asyadan gelerek Mezopotamya arazisinde medeniyet kurmuş olan bir kavimdir. Mezopotamyada yerleşik hayata geçen Sümer kabileleri farklı şehir devletleri kurmuştur. Bunlardan bazıları Uruk, Ur, Nippur ve Lagaşdır.

Sümerler dünya medeniyetine birçok alanda katkıda bulunmuşlardır. Kanallar açarak, bataklıkları kurutarak hayvancılık ve tarım alanında büyük başarılar elde etmişler. Çivi yazısını keşfederek tarihteki ilk yazıyı kullanmışlardır. Yazıyı bulmalarıyla beraber ilk yazılı kanunları, ilk takvimide kullanmışlar. Bundan başka astronomi alanında da ilk keşifleri sümerler yapmışlardır. "Yaratılış" ve "Tufan" efsanelerine de ilk kez Sümer metinlerinde rastlanıyor.

0 points