Solferino muharebesi hangi yıl yapılmıştır ?

Tarih Cevapla

Cevaplamak için buraya tıklayınız

Elvin Namazov answered

Solferino muharebesi 1859 yılında Avusturyaya karşı fransız-italyan kuvvetleri tarafından tapılan savaştır. Yaklaşık olarak 200 binden fazla askerin katılımı ile Leipziq savaşından sonra yapılan en büyük savaştır.

Avusturya kuvvetlerine imparator Franz Joseph kumanda ediyordu. Fransızların kumandanıysa III Napolyondu. İtalyan-Sardinya kuvvetleriyse bu savaşa kral II Vittorio Emanuele komutasında katılmışlardır. Avusturya imparatoru bu savaştan sonra ordularını bizzar komuta etmeyi bırakmıştır.

Savaş İkinci İtalyan Bağımsızlık savaşının sonucunu belirlemesi ve dağınık krallıklar halindeki İtalyanın birleşmesi açısından çok önemli etkiye sahiptir. 

Avusturya kuvvetleri Magenta muharebesi sonucu geriye çekilmekteydi. Franz Josephin gelmesinden sonra Avusturya kuvvetleri tekrar atağa geçti. III Napolyonun planı beklenmedik darbe indirmekti. Bunu başaran fransızlar Avusturya merkez cebhesini yardılar. Fakat çatışmalar akşama kadar sürdü. Sonunda Avusturya kuvvetleri geriye çekilmeye zorlandı. Bu savaş her iki taraf için büyük kayıplara mal oldu. Savaşı izleyen isviçreli Henry Dunant savaştan sonra "Kızıl haç" hareketinin yani savaşlarda tarafsız olarak yaralılara yardım eden insanların oluşturduğu örgütün kurulmasına başladı. 

0 points