Rusların Plevne kuşatması neyle sonuçlandı?

Tarih Cevapla

Cevaplamak için buraya tıklayınız

Elvin Namazov answered

Plevne kalesi 1877-1878 yılları arası Osmanlı ve Rusya arasında yaşayan savaş zamanı rus kuvvetleri tarafından kuşatılmıştır. Kuşatma uzun süre devam etmiş sonunda rus kuvvetleri kaleyi almayı başarmıştır.

Rus orduları hızlı bir şekilde Balkanları kontrol altına almayı amaçlamaktaydı. Bunun için ruslara sırp ve karadağlı isyancılar destek vermekteydi. Başlarda Osmanlıya destek vermeyi vaat eden Romanya kralı sonradan ruslar safına geçti. Osmanlı generallerinden biri Osman paşa başkomutana Romanyada savunma hattı oluşturulmasını böylelikle rus kuvvetlerine karşı direniş göstere bileceklerini söyledi. Ayrıca ruslar Balkanlardaki isyancılara destek veremeyecekti. Fakat Osmanlı askeri eğitim açısından iyi bir yerde olsa da paşaların ve subayların arasında siyasi çekişmeler vardı. Rus kuvvetleri bu sayede Romanyayı geçerek Bulgaristana doğru ilerledi. Osman paşa bu sefer iki noktada rusları durdurmak için plan yaptı. Birinci önemli mevzi Şipka aşırımıydı ikinciyse Plevne kalesi. Fakat ruslar Şipkayı geçtiler. Osman paşa derhal kuvvetleri ile Plevneye ilerledi.

Rusların öncü kuvvetleri Plevneye taaruza geçer fakat başarısız olur. Rusların ikinci Plevne saldrısı da Osman paşanın askeri taktikleri ile başarısızlığa uğrar. Ancak ruslar Plevne önlerine yeni birlikler getirmektedir. Plevne düşerse rus kuvvetleri direnişle karşılaşmadan İstanbula kadar gelebilirlerdi. Ne yazıkki sadece Osman paşa durumun ciddiyetini kavramaktydı. Rusların kesin zafer gözü ile baktığı üçüncü taaruzda bozguna uğrar. Osman paşa karşı taaruza geçmek için Süleyman ve Mehmet Ali paşalarla plan yapar. Taaruzu sadece Osmanpaşa gerçekleştirdiği için başarısız olunur. Bundan sonra ruslar dördüncü kez Plevneye saldırır ve Plevneyi ele geçirir. 

0 points