Niğbolu savaşı hangi devletler arasında olmuştur?

Tarih Cevapla

Cevaplamak için buraya tıklayınız

Elvin Namazov answered

Niğbolu savaşı Yıldırm Bayazit komutasındaki Osmanlı kuvvetleri ile haçlı kuvvetleri arasında 1396 yılında gerçekleştirilmiş savaştır. Osmanlılar galip gelerek haçlı seferini bozguna uğratmış ve Osmanlıların Balkanlarda yenilemeyeceği anlaşılmıştır.

Türklerin Balkanlarda durdulamayışı yüzünden Macar krallığı bir haçlı seferi çağrısı yaptı. Bizansın zor durumda olmasıda bu çağrıyı tetikleyen faktörlerden birisiydi. Hatta aralarında savaş olan İngiltere ve Fransa bile ortak ordu kurmayı düşünüyordu. Haçlı ordusunun ana kuvvetlerini ise Burgonya şovalyeleri oluşturdu. 

Önce haçlı kuvvetleri Budapeşteye toplandı. Yıldırım Bayazit ise kuvvetleinin bir kısmını İstanbul kuşatmasına bırakarak ordusuyla Edirneye hareket etti.  Vidin ve Rahova kalelerini ele geçiren haçlılar Osmanlya bağlı Bulgar prensliğinin topraklarını yağmaladılar. Osmanlı ordusu iki istikamette toplanarak Niğboluya hareket etti. Tırnovada birleşen iki Osmanlı ordusu inanılmaz bir hızla Niğboluya geldi. Burada haçlı ve Osmanlı kuvvetleri karşı-karşıya geldiler. Önce haçlı öncü kuvvetleri Osmanlı önce kuvvetlerini tuzağa düşürerek zaiyat verdirdi. Ertesi sabah esas muharebe başladı. Osmanlı ordusu merkezde önemli savunma hattı oluşturmuştu. Haçlıların planı Osmanlı kanatlarını temizledikte sonra merkeze darbe indirmekti. Fakat Burgonyalı süvariler kibire kapılar en ön saflara geçtiler ve saldırıya başladılar.  Burgonyalı süvariler bir anda merkezdeki savunma hattı oluşturmuş olan  orduyla karşılaştı ve ağır kayıplar verdiler ve Bayazitin gizlemiş olduğu ana kuvvetler tarafından esir alındılar. Ardından Macar kuvvetleri saldırıya geçtiler.  Macar kuvvetleride aynı akıbete uğradılar ve savaşı Osmanlı ordusu kazandı.

0 points