Nadir Şah Avşar kimdir?

Tarih Cevapla

Cevaplamak için buraya tıklayınız

Elvin Namazov answered

Nadir Şah Avşar Avşarlılar devletinin kurucusu ve ilk hükümdarıdır. Nadir Şah Horasan Avşarlarının Kırklı oabasına mensupdur. Gençliyinde özbeklere esir düşmüş ancak onların elinden kurtulmayı başarmıştır.

Safeviler Devletinin zayıflamasıyla ayrı-ayrı vilayetler devlet iktidarını tanımamaya başladılar. Bunu fırsat bilen afganlılar isyan ederek Safevi başkenti İsfahanı ele geçirmişti. Ayrıca Safevilerin iktidarındakı Güney Kafkasya topraklarındaysa Rusya ve Osmanlı Devleti arasında rekabet sahasına dönüşmüştü. Hatta Safevi devletinin rızası olmadan ruslar Hazarın batı kıyılarını Osmanlılarsa neredeyse tüm Azerbaycan topraklarını ele geçirmişlerdi.

Nadir han ilk olarak afganlara karşı hareket ederek onları yenilgiye uğrattı ve Safevi sülalesinden II Tahmasp şahın iktidarını tanıdı. Bunun ardından Osmanlılara karşı hareket ederek İran Azerbaycanından (Güney Azerbaycan) onları çıkardı. Nadirin Horasana tekrar dönmesiyle Tahmasp nüfuzunu yükseltmek için Osmanlılara karşı saldırıya geçti fakat başarısız oldu. Geri dönen Nadir onu devirerek yerine III Abbası şah ilan etti. Ve Osmanlılara karşı tekrar zaafer kazandı ve Osmanlı güçlerini Kafkasyadan çıkardı. Rusya Nadirle çatışmaya girmeyerek tuttuğu arazileri ona bıraktı. 

Nadir han 1736 yılında Mugan da Sukavuşan denilen arazide Kızılbaş Türkmen tayifelerinin katılımı ile Türk adetince kurultay düzenledi. Kurultayda Nadir şah seçildi ve böylelikle İranda Safevi sülalesi yerini Avşarlılara bıraktı. Suikast girişimiyle öldürülene kadar Hindistan ve Türkistana başarılı yürüyüşler yapmıştır. Nadir şah tarihçiler tarafından "Asyanın son fatihi" adlandırlımış ve Napolyon ve Büyük İskenderle kıyaslanılmıştır.

0 points