Mustafa Kemal Atatürk kimdir?

Tarih Cevapla

Cevaplamak için buraya tıklayınız

Elvin Namazov answered

Mustafa Kemal Atatürk asker kökenli olup, Türkiye Cumhuriyetinin kurucu lideridir. Türk Kurtuluş savaşının komutanlığını yaparak ayrıca Fevzi Çakmakla beraber Mareşal rütbesi almıştır.Türk Kurtuluş savaşını kazandıktan sonra Türkiye devletinin yapısını Cumhuriyet olarak belirlemiştir. Bu sayede Türk Ulusunun yeni çağa ayak uydurmasında önemli katkıları olmuştur.

Atatürk 1881 yılında şu anda Yunanistan toprakları içinde kalan Selanik ilçesinde doğmuştur. Baba tarafı kökeni Kocacık yörüklerinden bazı kaynaklara göreyse Arnavutlardandır. Anne tarafı ise kesin olarak Türkmendir. Atatürkün asıl ismi Mustafadır fakat askeriyede öğrenciyken matematik öğretmeni tarafından zekasından ve olgunluğundan  dolayı Kemal ismi verilmiştir.

Atatürkün askeri alanda ilk başarıları Trablusgarp savaşında olmuştur. Gönüllü olarak katıldığı savaşa sadece onun ve Enver paşanın topladığı birlikler italyanlara karşı etkin direniş göstermişlerdir. Fakat Trablusda Osmanlı Devleti yenilerek İtalyayla barış yapmıştır. Atatürkün ismini Türk ordu kamuoyuna duyurduğu savaşsa Birinci Dünya Harbinin Çanakkale savaşıdır. Arıburnu istikametindeki düşman çıkarmasını başarıyla engelledi ve Anafartalar savaşında düşmanı bozguna uğrattı.

Osmanlı Devleti Birinci Dünya Harbinde yenilince İtilaf devletleri onu aralarında paylaştırmaya başladılar. Fakat Mustafa Kemal Paşa Türk ordusundan kalan birlikleri ve halkı örgütleyerek kısa zamanda büyük direniş gösterdi. Batı Cephesinde Anadoluya çıkarma yapmış yunanlar bozguna uğratıldı. Türkiye Cumhuriyeti uluslararası alanda devlet olarak resmen kabul edildi.

Savaştan sonra Kemal Paşa devletin temellerini sağlamlaştırmaya başladı. Arap alfabesi yerini Latin harfleriyle yazılan Türk alfabesine bıraktı. Türk Tarih ve Türk Dil kurumları kuruldu. Milli sanayinin oluşturulması ve dış devletlere karşı bağımsız Türk ekonomisini destekleyici siyaset izledi. Milli uçak fabrikası kuruldu.

Atatürk 10 Kasım 1938 yılında İstanbul Dolmabahçe sarayında vefat etti. Atatürk yaptığı işlerle dünya tarihinin bir kısmına altın harflerle ismini yazdırdı ve dünya tarihinin büyük generalleri ve devlet adamları arasında yerini aldı.

0 points