Memlük "Bahri" hanedanı hangi ülkeyi yönetmiştir ?

Tarih Cevapla

Cevaplamak için buraya tıklayınız

Elvin Namazov answered

Bahri hanedanı 1250-1382 tarihleri arasında Mısır Memlük devletini yönetmiş hanedandır. Hanedan ismini yöneten memlüklerin kendilerinin Nil kıyısında yapılmış olan (Bahr-el-Nil) kışlalarda yaşamalarından dolayı almıştır.

Hanedanın üyeleri genel olarak Kıpçak Türklerinden toplanan memlükler ve onların soyundan gelenlerdir.  İlk Bahri hükümdarları yetenekli savaşçılar oldukları için devleti güçlü bir şekilde yönetmiş ve Moğol istilalarına karşı direniş göstermişlerdir. Fakat onların soyundan gelenler için aynı şeyi söyleyemeyiz. Sonraki soydan gelen Bahri hükümdarları ise genel olarak kuvvetli memlük emirlerin etkisi altında olmuşlardır.

İlk hükümdarları Şecer-üd-Dürr hatun olarak kabul edilsede aslında kendisi bir memlük değil son Eyyubi sultanının karısıdır. İlk memlük kökenli sultansa onun ikinci kocası olan Aybegdir. Kutuz, Baybars gibi önemli hükümdarları vardır. Memlük Bahri hanedanı yerini 1382 yılında Çerkez asıllı Burci hanedanına devretmiştir. Memlüklü dönemi Mısır o dönem tarih ve edebiyatında "Devlet ül Türkiyye" olarak geçmiştir. Türk ismini resmi olarak kullanan ikinci (Birincisi Göktürk)  devlettir. 

0 points