Krım Hanlığı ne zaman kurulmuştur ?

Tarih Cevapla

Cevaplamak için buraya tıklayınız

Elvin Namazov answered

Krım Hanlığı veya Qırım Yurt devleti Krım yarımadası merkez olmakla esasen güney Ukrayna topraklarını yönetmiş bir devlettir. Altın Ordanın yerinde kurulmuş olan en uzunömürlü devletti. 1475 yılından Osmanlı himayesine geçerek 1774 yılına kadar öyle kaldı.

Krım Hanlığının kurucusu olarak Hacı Giray han kabul edilir. Giray han Cengiz Han soyundan gelmektedir. Hanliğin kurulması resmi olarak 1441 yılı sayılmaktadır çünkü bu tarihten itibaren Giray Hana mahsus sikkeler günümüze gelmiştir.

Altın Ordu devletinin zayıflaması ve iç çekişmeler sonucunda birçok Cengiz soyundan olan prensler Krımı üss olarakkullanmak ve Volga nehrindeki merkezi ele geçirmeyi düşünmekteydiler. Fakat sonradan bu siyaset yerini tutundukları bölgede devletleşme siyasetine bıraktı. Cucinin küçük  oğlu Tokay Timur soyundan gelen Baş Timur ve oğulları kendilerine Krım topraklarında iktidar kurdular. Sonradan Giraylar soyu iktidarı ele geçirerek hanlığı resmileştirdi. Hanlıktakı çekişmelerin Osmanlı müdahelesi ile sondandırılması soucu Giraylar soyu Osmanlıhmayesne girdi. Ve yapılan bir anlaşmaya göreyse eğer Osmanlı soyu sona ererse Osmanlı tahtına Krımhanları geçebilecekti.

0 points