Kayı boyu hakkında ne biliyorsunuz?

Tarih Cevapla

Cevaplamak için buraya tıklayınız

Elvin Namazov answered

Kayılar 24 Oğuz boyundan biri olan ve varlıklarını günümüze kadar devam ettiren bir boydur. Osmanlı devletine başlangıç veren Osman beyin de bu boydan olması muhtemeldir. 

Kayı boyunun Orta Asyadan göçünün ne zaman başladığı ve bittiği tam bilinmiyor. Selçuklu fetihleri zamanı başlaması olası bir ihtimaldir. Ayrıca Moğolların Orta Asyaya saldırısı sonucu orada varlıklarını devam ettiren bir çok Kayı aşireti de Batıya doğru göç etmiştir. Bunlardan biri de Osmanlıya başlangıç veren Kayılardır.  Kayılar Anadoluya yerleştikten sonra bir kaç teşekküle ayrılarak varlıklarını günümüze kadar getirdiler. Bunlardan biri Karakeçili aşiretidir. Osmanlıda öze dönüş politikası güç kazandığı bir dönemde Karakeçililere önem verilmiş yabancı devlet adamlarına Sultan akrabası veya kavmi diye tanıtılmıştır. 

Sonuç olarak Kayı boyu ile Büyük Bulgar Kağanlığını kuran Dulo boyunun sembolü aynıdır.  Bu sebebten Bulgarların kurucu unsurunun Oğuz (Ogur) kökenli bir boy olduğu fikri olasıdır. Tam tersini düşünürsen Osmanlı devletini kuran Kayı teşekkülünün Hun tayife ittifakında temsil edildiğini ve hatta önemli bir boy olduğunu söyleye biliriz. Günümüzde Büyük Bulgarların torunları sayabileceğimiz Bulgaristanın bazı milliyetçi çevrelerinin Kayı boyuna mahsus tamgayı sembol edinerek Kayıların kurduğu Osmanlı devletine karşı düşmanca tavırları hayret vericidir.

0 points