İnka Devleti hakkında neler biliniyor?

Tarih Cevapla

Cevaplamak için buraya tıklayınız

Elvin Namazov answered

İnka devleti veya İnka uygarlığı Güney Amerikanın İspayollar tarafından işgalinden önceki tarihe ait zengin ve gelişmiş bir uygarlıktır. İnkaların tarihi daha çok efsanelere dayanılarak öyrenilmiştir. Efsaneye göre Pacari Tampu dağlarındaki mağaralarını terk edip Cuzco vadisine yerleşerek kurmuştur. Dört kardeşten biri olan Ayar Manco ilk İnka hükümdarı olarak kabul edilir.

Tarihi taraftan bakarsak İnka kabilelerinin Cuzco vadisine inişi XIII asırın sonlarına doğru gerçekleşmiştir. Yarı efsaneleşmiş hükümdarlar bası kurma ve inandırma yolu ile bir çok kabileyi hükümleri altına alarak büyük bir devlet kurmuşlardır. İnkaların savaşçı kabile reislerinin imparatorluğun büyümesinde payı çok büyüktür.1493 yılında tahta geçen imparator Huayna Capac döneminde İnka devleti Kolombiyadan orta Şiliye kadar büyük bir araziye hükmediyordu. Gelişmiş tarım ve ulaşım sistemine sahip olan İnkalar yüksek bir medeniyet kurmuş idiler. 

Huayna Capacın ölümünden sonra zayıflayan imparatorluk İspanyol ömürgecilere karşı dayanamayarak dağıldı. Nüfusu 10 milyona yaklaşan İnkalar soykırımlar sonucu 600 bine kadar düştüler.

0 points