II Kir ve Sakalar arasındaki savaşta kim galip gelmiştir?

Tarih Cevapla

Cevaplamak için buraya tıklayınız

Elvin Namazov answered

II Kir İran, Babil ve Lidyada hakimiyet kurduktan sonra son olarak göçebe Sakaları devletine bağlamayı düşünüyordu. Sakaların hükümdarı bir kadındı, ismi Tomrisdi. Kir önce siyaset ile Sakaları kendine bağlamak istedi. Tomrise evlenme teklif etti fakat Tomris Kirin hiylesine kanmadı ve teklifini reddetti.

Kir bundan sonra büyük bir orduyla Saka topraklarına girdi.  Savaşın başlamasından önce gece Kir Sakalara tuzak kurmaya karar verdi. Gece küçük bir Pers (Fars) birliğinin eşliyinde masalar kurdurup masaları içki ve yemkele donattı. Tomrisin oğlu gece baskını yapıp bu birliği ezdı ve zaferini kutlamak için askeriyle birlikte masalara oturdular. Sarhoş olan Sakalara Persler hücum ederek hepsini kılıçdan geçirdiler. Tomris oğlunun ölümüne çok üzüldü ve Kiri kastederek "Güneşe yemin ederim seni kana doyuracağım" dedi.

Ertesi sabah savaş meydanında iki ordu karşılaştı. Sakaların atlı-okçu birlikleri Perslere ağır darbe indirdiler. Savaş sonunda büyük hükümdar Kirde öldürülenler arasındaydı. Tomrisin emriyle Kirin kafası kanla dolu kaseye kondu. Tomris Kirin kafasına bakarak " Sen hayatın boyunca kana susamıştın, ben seni kana doydurdum" dedi.

0 points