"Halkların büyük göçü" ne anlama geliyor?

Tarih Cevapla

Cevaplamak için buraya tıklayınız

Elvin Namazov answered

"Halkların büyük göçü" veya "Kavimler göçü" diye isimlendirilen tarihi göçler sayesinde günümüz Avrupanın etnik yapısı şekillenmeye başlamıştır. 

Büyük Hun İmparatorluğunun dağılması ile Hun boylarının bir kısmı Çin ve Avar baskıları sonucu batıya göç etmeye başlar. Hunların baskısı altından Hazar denizi boylarından ve Karadenizin kuzeyinde yaşayan çeşitli Cermen ve Slav kabileleri de göç edeler. Göç eden bu kavimler Roma imparatorluğunun topraklarına yerleşerek buradaki düzeni yıktılar ve Avrupa orta çağa-karanlık ve cehalet çağa atladı.Batı Roma imparatorluğu bu baskılara dayanamadı ve tarih sahnesinden silindi. Doğu Roma ise gücünü korumayı başardı. Batı Avrupaya göçen Cermen boyları sonradan Almanlar, Fransızlar, Hollandalılar, İngilizler ve diğer halkların ataları oldular.

0 points