Dandanakan savaşı ne zaman olmuştur?

Tarih Cevapla

Cevaplamak için buraya tıklayınız

Elvin Namazov answered

Dandanakan savaşı Selçuklular ve Gazneli devleti arasında 1041 yılından Horasan bölgesinde yapılmış olan bir savaştır. Savaşı Selçuklular kazanarak Horasan bölgesine hakim olup devletin temellerini atmışlardır.

Gazneli Sultanı Mesut Selçukluların güçlenmesinden rahatsızdı. Bu yüzden büyük bir orduyla onlar üzerine hareket etti. Mesut Selçuklu kuvvetlerinden sayıca üstün ordusuna güvenmiyordu. Sık sık kullandığı "10 bin Türk atlısı" sözüyle Selçukluları önemli tehdit olarak gördüğünü hissettiriyordu. Selçuklu ordusu düşmana karşı vur-kaç taktiği kullanarak Gazneli ordusunu önemli ölçüde zayıflatmıştı. Savaş zamanı Gaznelilerin memlük (gulam)  askerlerinin büyük bölümünün de Selçuklu tarafına geçişiyle savaşı Selçuklular kazanmıştır. 

0 points