Burjuvazi nedir?

Tarih Cevapla

Cevaplamak için buraya tıklayınız

Elvin Namazov answered

Burjuvazi işçi köylü veyahut soylu olmayıp gücünü maddi durumundan veya eğitiminden alan kişilere verilen sosyal statü tanımlamasıdır. Burjuva sınıfı ayrı bir sınıf olmasına karşın soylu ve köylü sınıflardan yükselen fertleri içinde barındırmaktaydı.

Köken anlamı fransızca "burgueois" yani şehirli anlamından türemiştir. Fransa'da XVI asırdan beri orta sınıfı belirtmek için 1883 yılındansa komunizm fikriyatı tarafından "kapitalist" anlamında kullanılmıştır.

Avrupada neredeyse XIV asırdan yapılanmaya başlayan bu sınıf önemli ölçüde şehir zenginlerinden oluşuyordu. Önemli kazanç kaynağı ticaret ve üretimdi. Burjuva sınıfı yenilikçiliği ve merkeziyetçiliği destekliyordu. Bu yüzden iri feodal asilzadelere karşı kral iktidarını destekliyordu. 

0 points