"Brakisefal" ne demektir?

Tarih Cevapla

Cevaplamak için buraya tıklayınız

Elvin Namazov answered

Brakisefal bir ksım bilim çevrelerince ''yuvarlak kafatası'' olarak adlandırılan kafa tipinin adıdır. Genel olarak Orta Asya ırkları için söylenmiştir. Türklerin de esasen brakisefal olduğu yönünde düşünceler vardır. Andronovo kültüründe bulunan insanın brakisefal olması Türk ırkının atalarının bir kısmının bu kültürden olan insanlardan oluşma ihtimalini kuvvetlendirir niteliktedir. 

Brakisefal kafatası ölçümü için iki değer alınır. Birincisi bir kulağın üstünden ikinciye kadar ölçülen değerdir. İkincisi burun deliklerinden enseye kadar ölçülerek alınan değerdir. Daha sonra birinci değer ikinciye bölünerek ulaşılan rakam 100 ile çarpılır. Eğer çıkan sonuç 81 ' den büyükse brakisefal kafa tipine ait edilir. Türkiyede tüm etnik grupları kapsayan bir çalışma İsmet İnönü tarafından yapılarak 80% oranında brakisefal çıktığı tesbit edilmiştir. Bunun anlamı ise herhangi bir etnik grup olursa olsun Türkiyedeki çoğu insanın atalarının Orta Asya ile bir bağlantısının olmasıdır ve buraya göçen Türk etnik (Oğuz, Kıpçak, Kazak, Kırgız ve saire) grubunun büyük ölçüde varlığını devam etdirmesidir.  Ayrıca Rusyanın şu anki cumhurbaşkanının yapılan araştırma sonucu brakisefal kapa tipine sahip olduğu doğrulanmıştır.  Bunu sebebi Kuzey Rusya yani Rusyanın Finlandiyaya yakın olan kısmındaki rusların gen itibarı ile slavlara değil finlere daha yakın olmasıdır.

0 points