Birinci Haçlı Seferi ne zaman başlamıştır?

Tarih Cevapla

Cevaplamak için buraya tıklayınız

Elvin Namazov answered

Birinci Haçlı Seferi Hristiyan fanatiklerin ve kilisenin desteği ile iri feodallerin Doğuya doğru askeri harekatıdır. 1096-1099 yılları arasında gerçekleştirilmiştir.

Filistin topraklarında üç dinin mensupları barış içinde yaşarken Avrupada Hristiyan kilisesi Filistin ve etrafını işgal planları yapmaktaydı. İşgali destekleyici nedense İsanın mezarını müslümanlardan kurtarmak idi. 1095 yılında Clermont şehrinde papa II Urban Fransız asillerinin ve rahiplerin huzurunda konuşma yaptı. Konuşmasında hristiyanlara karşı yapılan zulumlerden bahsederek Kudüs'e "kutsal topraklara" doğru sefer ilan etti. Bu sefere katılanlara günahlardan arındırılma ve cennet vaat etti. 

Bizans üzerinden ve Anadoludan geçen haçlı ordusu Selçukluların direnişi ile karşılaşmasına rağmen Kudüs'e ulaştı. Kudusü ele geçiren haçlılar müslüman ve yahudi halkı kılıçtan geçirdiler.  Burada yapılan katliam  Avrupanın bir çok yazarlarının eserlerinde yer buldu. Kudüs ve civar toprakları ele geçirildikten sonra haçlı soyluları arasında paylaştırıldı. Kudüs krallığı kuruldu. Kudüs krallığından başka Urfa kontluğu ve Antakya prensliği olarak isimlendirilen iki krallık daha kuruldu. 

0 points