Bayat boyu hakkında ne biliyorsunuz?

Tarih Cevapla

Cevaplamak için buraya tıklayınız

Elvin Namazov answered

Bayat boyu Oğuz-Türkmen tarihinde önemli bir yer tutmuş olan bir boydur. Dede Korkutun bu boydan olması ihtimali vardır. Mahmud Kaşgarlı Bayatları Oğuz boyları sırasında dokuzuncu sırada göstermiştir. Bayatlar Selçuklu kaynaklarında çok bahsedilmemiştir. Dulkadirli beyliğini Bayatların kurduğu tahmin edilir. İnallu, Akçakoyunlu ve Akçalu ismindeki boyların Bayatlardan çıkması ihtimali vardır.

Bayatların bir kısmı XV asrda İrana göç ederek Ak Bayat adlandırıldılar. Ayrıca Kara Baya isminde Horasan yöresinde Kara Bayat diye kaynaklarda geçen bir Bayat teşekkülü vardı.İranı 1925 yılına kadar yöneten Kaçar hanedanının da Bayat boyuyla ilişkileri vardır.

0 points