Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun dağılma sebebi nedir?

Tarih Cevapla

Cevaplamak için buraya tıklayınız

Elvin Namazov answered

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu 1867-1918 yılları arasında Orta Avrupada hüküm sürmüş imparatorluktur. İmparatorluk Avusturya ve Macarların ikili monarşi şeklinde birleşmesiyle kurulmuştur. Prusyayla savaşta yenilen Avusturyanın prestij kaybetmesi ve Macar baskıları sonucunda kurulmuştur.

Birinci Dünya Savaşı öncesi Avrupada koalisyonlar kurulmaya başlanmıştı. Almanya güç dengelerini değiştirmek istiyordu ve kendisine müttefikler arayışındaydı. Avusturya Almanyayla müttefik oldu ve onun direktifleriyle hareket ederek Avrupa ardından Dünya Savaşına dönüşecek savaşı başlattı. Fakat Almanyanın askeri alandaki gücüne karşılık müttefikleri Avusturya ve Osmanlı o kadar güçlü deyildiler ve ağırlık Almanyanın üzerine düşüyordu. Ve bu sebepten Almanya ve müttüfikleri yenildi. Çokuluslu Avusturyanın yenilmesi İmparatorluğun sonu oldu.

0 points