Avrupa Hun devletinin en çok tanınan hükümdarı kimdir?

Tarih Cevapla

Cevaplamak için buraya tıklayınız

Elvin Namazov answered

Avrupa Hun İmparatorluğu veya Devleti IV-V asırlar arası Macaristan merkezli olmakla Avrupada hüküm sürmüş bir devlettir. Devletin en önemli ve tanınan hükümdarı Atilladır. Atilla 395-453 yılları arasında yaşamıştır. Babası Boncuk handır. Önceleri kardeşi Bleda ile beraber sonraysa tekbaşına hükmetmiştir.

Atilla Bizans ve Batı Roma İmaratorluklarına sürekli saldırılar yaparak Hun devletinin topraklarını genişletmiştir. Bizansı ve Batı Romayı haraca bağlamıştır. Hun akınları karşısındaduramayan Avrupa halkları tarafından "Tanrının kırbacı" diye anılmıştır. Atilla Batı Romaya karşı son seferinde eski dostu Roma kumandanı Aetsi ile karşı-karşıya gelmiştir. Hunlar ve Romalılar tarafından ayrı-arı Cermen kabileleri de bu savaşa katılmışlardır. Savaşın galibi bilinmese bile Atillanın bu savaştansonra Roma üzerine hareket etmesi Roma ordusnun daha çok hasar gördüğünü düşünmemizi sağlıyor. Roma Papası Atilla önünde diz çökmüş ve Atilla tarafından Roma yağmalanmamıştır. Son aldığı eşi tarafından öldürülmüştür.

Mezarının nerede olduğu bilinmemektedir. Cenaze törenine katılanlar öldürülmüştür.Atilla Avrupa kaynaklarında barbar olarak görülse de Türk ve Macar halkları için önemli bir hükümdar olarak saygı duyulmaktadır. Macarlar kendi kökenlerini Atilla ve Avrupa hunlarına bağlamaktadır.

0 points