Avar kağanlığı ne zaman kurulmuştur?

Tarih Cevapla

Cevaplamak için buraya tıklayınız

Elvin Namazov answered

Avar kağanlığı veya İmparatorluğu 565-835 yılları arası Orta Avrupa ve Balkanlarda hüküm sürmüş kuvvetli bir Türk  devletidir. Avarlar İstanbulu Sasaniler ile beraber kuşatmayı başararak isimlerini dünya tarihine yazdırmışlardır.

Avarların Çin kaynaklarında Juan-juan diye adlandırılan ataları Göktürk devleti kurulunca batıya doğru göçmeye başladılar. Hazar denizinin kuzey sahası boyunca Hunların içindeki Onogur (Oğuz), Macar, Bulgar (Türk kökenli bulgarlar) gibi kavimleri etrafına toplayarak kuvvetli bir birlik oluşturdular. Bu kavimler ile güçlenen Avar boyları 567 yılında Macar ovasına indiler.  Önce Bizanstan izin alarak Dobruca bölgesine yerleşen Avarlar ardından Slav kabilelerini yenerek onları Güney Balkanlara göçmeye zorladılar. Ardından Frank kralına karşı zafer kazandılar. Bu zaferler sonucu 565 yılında Bayan kağan önderliğinde Avrupa Hun devletinin başkenti olmuş Segedin şehrini başkent yaparak kağanlık veya imparatorluk kurdular.Cermen kökenli Gepid ve Langobardları Batıya göçmeye zorlayan Avarlar bu günkü Avrupanın Balkan ve Batı kısmın etnik yapısında önemli rol oynadılar. Tesadüf deyilki Türksoylu iki kavim Avarlar ve Bulgarların hristiyanlaşıp slavlaşması sonucu Balkanlar büyük ölçüde Slav yurdu haline geldi.

0 points