Arpad hanedanı hangi ülkeyi yönetmiştir?

Tarih Cevapla

Cevaplamak için buraya tıklayınız

Elvin Namazov answered

Arpad hanedanı Macaristanda kurulan ilk hanedanlıktır. 896-1301 yılları arası Macaristanı yönetmişlerdir.

Peçeneklerin tesiri ile Macarlar Kuban nehri bölgesindeki yurtlarını terkederek batıya göçtüler. Macarlar arasından Hazar hakanlığındaki iktidar mücadelesini kaybeden üç Kavar boyu da vardı. Bu üç Kavar boyunun Macarları birleştirmesi ile Arpad hanedanı yönetimindeki ilk Macar krallığı kuruldu. Önceleri göçebe savaşçılar olan Macarlar komşularındaki halkları tehdit ederek ve hatta Almanya sınırlarına bile akın ederek Avrupada bir güç merkezi oluşturdular. 955 yılında yerleşikm hayata geçmeye başlayan Macar ulusunun devleti Cermenler tarafından yıkılsa da Arpad hanedanı ülkeyi yönetmeye devam etti. 10 cı yüzyılda Hristianlığı kabul eden Macarlar önemli ölçüde Avrupada Hristianlığın Osmanlı Türklerine karşı savunucuları oldular. Bizans kaynaklarında "Batı Türkiyesi" ve hükümdarının da "Türk prensi" adlandırıldığı Arpad hanedanı 1301 yılında son buldu.

0 points