Antik Yunanlar hangi denizlerin kıyılarında kendi kolonilerini kurmuşlardır?

Tarih Cevapla

Cevaplamak için buraya tıklayınız

Elvin Namazov answered

Antik Yunanistan dağlık bir ülkeydi ve nüfusun aşırı artması sorun yarata biliyordu.  İkinci gelişen yunan sanayisine hammadde gerekiyordu. Üçüncü siyasal iktidar çatışmaları sonucunda ülkeyi terk etmek zorunda kalanlar vardı. İşte bu sebeplerden dolayı yunanlar Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında koloniler kurmaya başladılar.Millattan önce sekizinci yüzyıldan itibaren yunanların koloniler kurduğu varsayılır. İlk yunan kolonileri Ege denizinin karşı yakasında yani Anadolu yarımadasında kurulmuştur. Denizcilik alanında ilerlemeler yaşandıktan sonra yunanlar Akdenizde İtalya, İspanya ve Kuzey Afrikaya kadar gittiler. Karadenizdeyse Anadolu yarımadasının kuzey ucu boyunca Gürcistan topraklarına kadar yunan kolonileri vardı. Yunan mitolojisindeki "Altın post" efsanesi bunu destekler niteliktedir. Karadenizin kuzey kısmında ve Krım yarımadasında bile yunan kolonileri vardı.

0 points