Antik Romanın dini nedir?

Tarih Cevapla

Cevaplamak için buraya tıklayınız

Elvin Namazov answered

Antik Romanın dini genel olarak Antik Yunan ve İtalya arazisindeki antik pagan dinlerinin karışımıdır. Diyebilirki Antik Roma panteonu antik Yunan panteonunun Roma versiyonudur. Romalıların kültürel olarak etkilendiği Etrüsk panteonuda Yunan panteonuna benzemektedir. Zeus-Hera çifti gibi (Zeus baş tanrı, Hera onun karısı) Etrüsklerde de Tinia-Uni çifti vardır.

İlk ortaya çıkan Jüpiter, Mars ve Quirinus (Kurinus ?) tanrıları fransız dilbilimcisi tarafından "Hint-Avrupa Üçlüsü" olarak belirtilmiştir. Romalıların savaş tanrısının Mars olduğu kayıtlarda geçer. Ancak Mars kendisi Roma tarihi boyunca değişmiştir. İllk olarak Marsın Roma kentinin efsanevi kurucusu Romulusun babası olduğuna inanılırdı. Fakat Romanın Yunanistanı ele geçirmesiyle Mars yunan savaş tanrısı Aresle benzer özellikler kazandı ve savaş tanrısı olarak görüldü.

Hristianlığın Romada yayılmasıyla yavaş-yavaş Antik Roma dini kaybolmaya başladı. Önceden Roma imparatorları tarafından yasaklanan hristianlık sonradan Romanın devlet dinine dönüştü ve Antik Roma dini tarihin tozlu sayfalarına karıştı.

0 points